Projectplanning

Een belangrijk onderdeel om ervoor te zorgen dat een project verloopt zoals verwacht, is een effectief planningsbeheerproces. Projectplanning is vaak iets dat één keer wordt voltooid als onderdeel van de projectinitiatie en vervolgens aan de kant wordt gezet. Bij complexe projecten kan dit leiden tot verwarring, onverwachte vertragingen, overschrijdingen en zelfs scoopverschuiving. Bij het plannen van projecten gaat het niet alleen om het afspreken van een aantal data waarop projectactiviteiten zouden moeten plaatsvinden, maar ook in het voorzien van beperkte middelen, het anticiperen op de gevolgen voor het kritieke pad en het identificeren van gevolgen voor de timing van activiteiten en de totale projectduur.

Bij Aspira hebben we onze ervaring met het beheren van honderden projecten gebruikt, om een ​​methodologie te ontwikkelen die onze klanten helpt bij het opzetten en efficiënt beheren van een projectplanning. Ons Project Scheduling-proces ontwikkelt en bouwt een projectplanning door middel van een workshopbenadering. Deelnemers aan de workshop zijn belangrijke projectteamleden, project belanghebbenden en vak deskundigen.

Na het voltooien van de workshops, heb je een :

Gecombineerd stellen deze tools u en uw team in staat uw projectplanning effectief te beheren.

Onze aanpak is agnostisch voor projectmanagement en is zowel van toepassing op traditionele disciplines zoals Prince als op Agile en Scrum.

Scroll to Top