Project Risicobeoordeling

Projecten brengen verandering met zich mee, en door verandering kan er een element van onzekerheid zijn. En als er onzekerheid is, kunnen er risico’s zijn. Onze ervaring leert, dat het vroegtijdig identificeren van risico’s en het bepalen van de maatregelen die hiervoor genomen moeten worden, de kansen op projectsucces enorm vergroot.

 

Wanneer we risico’s voor een project vastleggen en beoordelen, werken we samen met onze klanten om voor ieder scenario de beste aanpak te bepalen met behulp van onze toonaangevende methodologie voor risicobeheer. Ook kijken we waar een risico positief kan zijn, doordat een sanering kan leiden tot een positieve uitkomst of bijdrage aan het project.

We werken samen met klanten en maken gebruik van onze diepgaande expertise op het gebied van projectrisicobeheer in alle projectdisciplines  (Prince, Agile) om projectrisico’s te beoordelen en te controleren. We beoordelen zowel risicobeheerprocessen als -praktijken op basis van onze standaardmethodologieën met een focus op risico-identificatie, analyse, risico-reactieplanning en het niveau van monitoring en controle dat wordt toegepast op dit cruciale gebied.

De sleutel tot een effectieve risicobeheeroefening is om het in verschillende stadia van het project te herhalen, aangezien het voortdurend beoordelen van risico’s en de bijbehorende impact een belangrijke bijdrage levert om ervoor te zorgen dat uw project niet onverwachts negatief wordt beïnvloed. We definiëren een beoordelingsproces met klanten in relatie tot het project en integreren deze in de projectplanning.

Scroll to Top