Case Studies

Case Studies

Advisory

OPW

OPW zag dat haar eigen personeel niet de benodigde expertise in bedrijfsanalyses had en besloot om hier externe ondersteuning op in te zetten.

Training

AIB

Consistente aanpak voor het beheer van projecten binnen AIB.

Training

Ondersteuning van de inrichting van een Project Management Office (PMO) binnen Stryker en de introductie van een op de onderneming gericht, op maat gemaakt competentieprogramma voor projectmanagement.

Project Resourcing

EirGrid had softwareontwikkeling, tests, testmanagement, bedrijfsanalyse, expertise op het gebied van infrastructuur en projectmanagement nodig.

Project Resourcing

Aspira heeft een MSA bij Laya die het beschikbaar stellen van een aantal middelen in Laya heeft vergemakkelijkt. De aanpak is om zo goed mogelijk te werken als het personeel van Laya, terwijl we er ook voor zorgen dat al onze consultants een proces over kennis- & kundeoverdracht beheren en om altijd de beste praktijkbegeleiding te geven over hoe Laya zijn projecten het beste uitvoert. Het realiseren van deze voordelen is een belangrijk kenmerk van onze betrokkenheid bij Laya.

Software Development

In 2014 won Aspira een contract dat publiekelijk werd uitgezet voor het ontwerpen en ontwikkelen van een nieuw web-gebaseerd systeem voor het beheer van kankerpatiëntenbestanden van de NCRI.

Software Development

In 2015 had Waterford Technologies het updaten van hun legacy-systemen en het creëren van een zoekfaciliteit voor gearchiveerde klantinformatie met een geïntegreerde factuurgenerator nodig.